Luft

Lidköpings kommun är medlem i länets luftvårdsförbund, "Luft i Väst". Förbundet är en samarbetsorganisation för att samordna mätningar och bevaka luftkvaliten i Västra Götalands län. Mätningar av luftkvalitén utförs i luftvårdsförbundets regi. Under 2007 har t ex mätningar av partikelhalten och kvävedioxider genomförts.  

I förbundets regi har utarbetats en spridningsmodell för att beräkna  utsläpp vid t. ex. olyckor med spridning av luftföroreningar.  För luftkvaliten finns beslutade miljökvalitetsnormer som anger vilka halter av olika föroreningar som är acceptabla inom en kommun.  Miljökvalitetsnormerna är fastlagda i lagstiftning som anger vissa luftkvalitevärden sk. miljökvalitetsnormer för utomhusluft.  

Resultat och mer information finns på luftvårdsförbundets "Luft i Väst"  hemsida eller SVenska Miljövårdsinstitutet, IVL. Om du vill veta mer om vilka miljökvalitetsnormer som gäller gå till Naturvårdsverkets hemsida och sök efter miljökvalitetsnormer.

På "Luft i Väst" hemsida hittar du resultaten av de senaste luftmätningarna i Lidköping. Klicka på "Luft i Väst" i högerspalten.

Externa länkar som berör Luftkvalitet

Länkarna öppnas i nytt fönster.
Luft i Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenska Miljöinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Ann-Charlotte Williamson, senast ändrad 29 april 2013