Bekämpningsmedel

Som bekämpningsmedel räknas till exempel insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel men också produkter som träskyddsmedel och båtbottenfärg.

Godkännande


Ett bekämpningsmedel som ska säljas eller användas yrkesmässigt i Sverige måste vara godkänt. Det är kemikalieinspektionen som godkänner bekämpningsmedel.  Är medlet godkänt finns alltid ett registeringsnummer på förpackningen.

Klassning


När ett bekämpningsmedel ska godkännas för användning i Sverige klassas det i någon av följande behörighetsklasser.
  • Klass 1 medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.
  • Klass 2 medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk.
  • Klass 3 medel som får användas av var och en.

Spridning


Ska du själv sprida bekämpningsmedel så läs noga på förpackningen och följ de skyddsföreskrifter som anges för medlet.

Tillstånd


För att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel (klass 1-3) på tomtmark vid flerfamiljshus eller inom vattenskyddsområde ansöker man hos Miljö-Hälsa.

Anmälan


För att sprida bekämpningsmedel (klass 1-3) på idrottsanläggningar, banvallar och skolgårdar ska en skriftlig anmälan lämnas till Miljö-Hälsa .

Externa länkar som berör Bekämpningsmedel

Länkarna öppnas i nytt fönster.
Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kylentreprenörernas Föreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!