Lyssna

Kemikalier

Kemiska ämnen är en del av vårt vardagliga liv. De behövs - men det finns en baksida. Ämnena kan vara farliga både för människors hälsa och miljön och skadorna kan undgå upptäckt.

Många kemiska ämnen har också en roll i uppkomsten av allergier och cancer. Vi måste lära oss att i alla sammanhang välja de minst farliga kemikalierna och hantera dem på ett riktigt sätt.  

Hushållens kemikalier


Inte minst i vår hemmiljö finns kemikalier till exempel rengöringsmedel, bekämpningsmedel och bilvårdsprodukter. Läs noga på förpackningen om hur den kemiska produkten ska hanteras och vilken skyddsutrustning som är lämplig.

Säker hantering i hemmet


Om användning av kemikalier ändå måste ske kan riskerna för skador minska genom en säker hantering av kemikalierna.
  • Förvara alltid kemikalier utanför räckhåll för barn.
  • Förvara alltid kemikalier i originalförpackningar.
  • Följa alltid skyddsanvisningar som anges på förpackningen för kemikalien.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!