Eldning

Småskalig vedeldning


Ved är en förnybar energikälla och eldning med ved, skött på rätt sätt, är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning. Vedeldning är inte alltid problemfritt och Miljö-Hälsa får ta emot många klagomål angående störningar från vedeldning. Rök från vedeldning kan bland annat innehålla cancerframkallande ämnen och stoft som är besvärande för astmatiker och andra personer med luftvägsproblem.

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Riskerna för olägenheter är givetvis störst i tätorter där avstånd till grannar är kort. Du kan kontrollera om du har god förbränning i eldstaden genom att titta på röken. Om röken är svart sker en ofullständig förbränning. Är den gulaktig innehåller den mycket tjära. Helst ska röken vara vitaktig, eller bara ses som ett värmedaller.

Nyinstallerade vedpannor och kaminer skall uppfylla de utsläppskrav som ställs enligt Boverkets byggregler. Braskaminer får endast användas som tillfälligt komplement till fastighetens huvudsakliga uppvärmning. Eldning i äldre icke miljögodkända pannor kan vara förbjudet sommartid se lokala hälsoskyddsföreskrifterna vad som gäller.

Tänk på att installation av eldstad och rökkanal kräver en bygganmälan.

Eldning utomhus


Tänk på att du alltid eldar på eget ansvar och är juridiskt ansvarig för konsekvenserna.

När eldning tillåts får bara torrt trädgårdsavfall eldas som inte kan utnyttjas för kompostering. Eldningen får inte medföra olägenhet för dina grannar. Räddningstjänsten lämnar råd om hur man eldar säkert. Förbud mot eldning kan gälla periodvis, kolla med räddningstjänsten och i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna vad som gäller.

Bor du inom ett tättbebyggt område kan du höra med eventuell samfälligheten om det finns en gemensam upplagsplats där eldning kommer att ske, eller om föreningen tar hand om kvistar och dylikt gemensamt på annat sätt. Trädgårdsavfall kan också lämnas på någon av kommunens avfallsanläggningar.

Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt Brottsbalken 13 kap 6 § till allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Externa länkar som berör Eldning

Länkarna öppnas i nytt fönster.
Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Räddningstjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!