Lyssna

Bostad

I bostäder kan uppträda problem med temperatur, drag, fukt/mögel, buller, radon, luftföroreningar, lukt.
Om du inte äger din bostad själv så är det i första hand till hyresvärd/fastighetsägaren man vänder sig med sina klagomål. Om åtgärd inte vidtas kan man vända sig till Hyresgästföreingen eller Miljö-Hälsa för hjälp.

Miljö-Hälsa inspekterar


Vid en inspektion kan Miljö-Hälsa fastställa om det är en olägenhet för människors hälsa och bedöma om åtgärder krävs. Miljö-Hälsa kan förelägga fastighetsägarna att vidta åtgärder om så behövs.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!