Medborgar­undersökning

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, om kommunens verksamheter samt om möjligheterna till inflytande.

Insamlingen görs via en post- och webbenkät. Enkäten skickas till ett statistiskt urval av kommunens invånare i åldern 18-84 år. Insamlingen pågår under åtta veckor.

SCB genomför undersökningen årligen. Götene kommun har valt att delta vartannat år och har varit med åren 2008, 2010, 2012, 2014 och 2016.

Resultatet av undersökningen används som underlag i planering och utveckling av Götene kommun och de kommunala verksamheterna.

Medborgarundersökning 2016

Tidigare Medborgarundersökningar

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 20 juni 2016