Lyssna

Arrende

Götene kommun är lagfaren ägare till ca 350 fastigheter med en total yta på ca 1700 ha. Storleken på fastigheterna varierar från några kvadratmeter till över 200 ha. Här handlar det om allt från ytor för gator och cykelvägar till åkermark och skogsskiften.

Knappt 400 ha är utarrenderat som jordbruksarrende.

Har du frågor som berör arrende, jordbruksarrende eller nyttjande av kommunens mark är du välkommen att höra av dig till kommunens mark och exploateringsansvarig:

Tova Varde, Mark och exploatering
Telefon: 0511-38 60 07
E-post: tova.varde@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!