Lyssna

Ändring av stadsplan för Götene samhälle

Ändring av stadsplan för Götene samhälle DP1

Laga kraft 2021-11-04.

Aktuellt förslag

Planändringen påverkar kvarteret Björken och fastigheterna Björken 1, 4, 5, 6, 7 och 8. Kvarteret ligger i anslutning till Järnvägsgatan i väst, Doktorsgatan i norr, Lindegatan i öst och Kvarngatan i söder. Syftet med ändringen är att upphäva tomtindelningen för kvarteret Björken och på så vis möjliggöra en markutbytesaffär mellan Götene kommun och Cidan Machinery.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Mer information

Mer information och handlingar tillhörande planen finns att tillgå nedan.    

Du kan även be att få de skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo‑ochbygglovnamnden@gotene.se.

Planbeskrivning Pdf, 626.7 kB. (Pdf, 626.7 kB)

Plankarta Pdf, 92 MB. (Pdf, 92 MB)

Ursprunglig PB Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)

Undersökning Word, 90 kB. (Word, 90 kB)

Kontakt

John Cronqvist, planarkitekt john.cronqvist@gotene.se, 0511- 38 60 57

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!