Lyssna

Samråd Blomberg 2:99

Samrådstid: 12 augusti - 9 september 2019.

Efterfrågan på boende i området kring Blombergs station är stor. Området ligger cirka 3,5 kilometer från Källby och är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Kinnekulle som mark för bostadsändamål.

Syftet med detaljplanen är att skapa nya bostäder i anslutning till Blombergs stationssamhälle och på så vis förstärka och utveckla den samhällsbildning som redan börjat utvecklas på platsen. Den nya detaljplanen ska ge förutsättningar för ett boende i gränslandet mellan det mer stadsmässiga bostadsområden som planeras i tätorterna och det renodlade landsorsboendet.


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!