Beställning av kartmaterial

Jag vill beställa nedan beskrivet kartmaterial. Jag är medveten om att en avgift kommer att debiteras för materialet. Kostnaden varierar från några hundra till flera tusen kronor, beroende på karttyp, skala, antal uppgifter och areal. För mer information ring bygglovhandläggaren på telefon: 0511-38 60 70.
Typ av byggnad som ska byggas/ändras

Typ av karta
Byggnadens adress/Fastighetsbeteckning
Storlek på byggnationen
Fastighetsägare/Sökande
E-post
Telefon
Mobil
Övrig information om kartmaterialet
Beställningen har gjorts av

Relaterade sidor