Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Skötselåtgärder i Brännaskogen

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Under mars månad sker skötselåtgärder i Brännaskogen.

Götene kommun kommer under mars månad börja med skogsskötselåtgärder i Brännaskogen. De aktuella åtgärderna finns beskrivna nedan och i bifogad karta. Syftet med skogsskötseln i Brännaskogen är att skapa en trivsam och livskraftig miljö för kommunens innevånare. Skogen ska därför utvecklas mot en mer blandad skog med många olika trädarter i olika åldrar. En blandskog är mer motståndskraftig mot olika skador samtidigt som det blir mer variation för besökare.

Nedanstående åtgärder beskriver det som sker inom utpekade områden i bifogad karta.


  1. Ta bort höga träd intill tomterna för att ge förutsättningar för de befintliga ädellövträden att utvecklas och bilda en lövträdsridå.
  2. En försiktig ljushuggning för att gynna befintliga lövträd och för att möjliggöra för föryngring.
  3. Ta bort höga träd utmed tomtgränser, hugga fram grova träd, och öppna upp skogen för föryngring.

 

För mer information kontakta

Kommunekolog Johan Bäckman

Telefon: 0511-386232

Johan Bäckman, Kommunekolog i Götene kommun

Johan Bäckman, Kommunekolog planerar inför den skogsskötsel som sker i Brännaskogen under mars månad.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!