Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Projekt MINA-Miljömål I Naturen

Publicerad: klockan

Från höger: Åke Fransson och Lars Waldefeldt, Götene kommun, Henrik Roos, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Ivar Virgin, Markägare vid Mariedal.

Invigning av Naturreservat Mariedalsån och projekt MINA

Den 5 maj 2016 invigdes kommunens projekt MINA-Miljömål I Naturen. MIljömålen i NAturen, ska synliggöra 12 av de 16 Svenska miljömål som finns.

Kommunens projekt ska inom projektet visa och beskriva de tolv utvalda målen på olika platser i Götene kommun.

Dessa 12 ”miljömålsstationer” kommer invigas med start från maj, 2016.

Först ut var Miljömålet ”Ingen Övergödning” som är belägen i Naturreservat Mariedalsån, Lundsbrunn. Under juni månad invigs nästa Miljömål ”Ett rikt växt- och djurliv” som kommer finnas vid Österplana hed och vall.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Mer information om Sveriges generations- och miljömål

 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål.

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen.

Se mer information om Sveriges generations- och miljömål på nedanstående länk:

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/ (nytt fönster)

Har du frågor eller vill kontakta projekt Miljömål i naturen, hör av dig till

Mikael Lundgren

Telefon: 0511-38 62 83

Skicka e-post 

Foto: Invigning av Naturreservat Mariedalsån och projekt MINA. De som inviger är, från höger: Åke Fransson och Lars Waldefeldt,  Götene kommun, Henrik Roos, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Ivar Virgin, Markägare vid Mariedal.

Götene kommun - en del av biosfären

www.vanerkulle.org

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!