Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades 12 augusti 2016 och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 12 augusti 2016 klockan 07.39.

Miljömålsdagen. Ett rikt växt- och djurliv, 2 juni 2016

Publicerad: 12 augusti 2016 klockan 07.39

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Den 2 juni genomfördes miljömålsdagen för miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv" vid Österplana hed- och vall. Miljömålsdagen genomfördes i samverkan med Biosfärdagen som arrangerades av Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Totalt deltog cirka 75 personer.

Miljömålsstationen vid Österplana hed och vall" är en av tolv stationer som kommer utplaceras i Götene kommun inom projekt MINA - Miljömål i naturen.

Miljömålet handlar om att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, förnuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Den 2 juni genomfördes miljömålsdagen i samverkan med Biosfärdagen som arrangerades av Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Totalt deltog cirka 75 personer.

Statliga bidrag till naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Götene kommun - en del av biosfären

http://vanerkulle.org

Platsens symbolskylt

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!