Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades 10 augusti 2016 och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 10 augusti 2016 klockan 11.14.

Miljömålet ingen övergödning

Publicerad: 10 augusti 2016 klockan 11.14

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Den 5 maj 2016 invigdes miljömålstation "Ingen övergödning" vid det nya naturreservatet Mariedalsån.

Miljömålsstationen är en av tolv stationer som kommer utplaceras i Götene kommun inom projekt MINA - Miljömål i naturen.

Vad vill detta miljömål uppnå?

Miljömålet INGEN ÖVERGÖDNING innebär att år 2020 ska halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjlihgetern till allsidig användning av mark och vatten.

Under miljömålsdagen den 5 maj deltog cirka 250 personer. Dagen började med en morgonvandring (Gökotta) som avslutades med en ekologisk frukost. Därefter gjordes en invigning av det nya naturreservatet Mariedalsån. Därefter fortsatte dagen med musik, miljöinriktade föreläsningar och yoga i naturen.

Statliga bidrag till naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Götene kommun - en del av biosfären

http://vanerkulle.org

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!