Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Invigning av Miljömålsstation Levande skogar söndagen den 26 mars

Publicerad: 9 mars, 2017

Klicka på bilden för att förstora.

Informationsskylt miljömålsstation Levande skogar. Klicka på bilden för att förstora.

Söndagen den 26 mars invigdes miljömålsstation "Levande skogar" i Hushållningssällskapets skog vid Mellommossen. Invigningen genomfördes under förmiddagen i strålande sol.

Hushållningssällskapets skog vid Mellommossen

Hushållningssällskapets skog vid Mellommossen

Söndagen den 26 mars invigdes miljömålsstation "Levande skogar" vid Mellommossen, några kilometer söder om Holmestad. I Hushållningssällskapets vackra skog deltog Götene kommun och flera organisationer för att berätta om sin relation till skogar som friluftsarena, som produktionsskog eller som en viktigt levnadsplats för många djur och växter. 

Invigningen inleddes på förmiddagen men en naturtipspromenad från vägen vid Mellommossen och till skogspartiet där miljömålsstationen är placerad. Mikael Lundgren, Götene kommuns miljö- och klimatstrateg informerade om Sveriges miljömål "Levande skogar" och vad det syftar till. Susanne Johansson från Hushållningssällskapet i Skaraborg berättade om hur de hanterar och brukar sin skog.

OK Klyftamon deltog och berättade om sin orienteringsverksamhet och vad skogen betyder för dem. Under förmiddagen gav de även en utförlig beskrivning hur de tar fram kartmaterial för sin orienteringsverksamhet.

Under invigningen medverkade Götene kommun, Hushållningssällskapet i Skaraborg, OK Klyftamon, Naturskyddsföreningen, och Friluftsfrämjandet.

Statliga bidrag till naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Foto från invigningen av miljömålsstation levande skogar

Foto från invigningen av miljömålsstation levande skogar

Foto från invigningen av Miljömålsstation Levande skogar

Foto från invigningen av miljömålsstation levande skogar

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!