Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Invigning av Miljömålsstation ”God bebyggd miljö” onsdagen den 5 april.

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Miljömålsstation ”God bebyggd miljö” invigdes onsdagen den 5 april i kvarteret Lejonet i Götene tätort.

Invigningen genomfördes i kvarteret Lejonet som ägs av Götenebostäder AB. Peter Legendi, Ordförande för styrelsen inom Götenebostäder inledde kvällen med att hälsa alla välkomna till invigningen. Martin Sohlberg, VD för bolaget, berättade om bostadsbolaget, dess verksamhet och framtida utveckling. Mikael Lundgren, Kommunutvecklare vid Götene kommun informerade om miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och vad det innebär. Under kvällen deltog även Gunnar Abrahamsson som pratade om kvarterets historia på 1950-talet och hur det varit att leka i området som barn då kvarteret fortfarande var obebyggt.

Martin Sohlberg och Peter Legendi, AB Götenebostäder talar vid invigningen

Martin Sohlberg och Peter Legendi, AB Götenebostäder talar vid invigningen.

Vi är väldigt stolta över att en miljömålsstation placerats i kvarteret Lejonet, att den ska stå här i detta vackra bostadsområde, säger Martin Sohlberg, VD Götenebostäder.

Miljömålsstationens invigning var den tionde i ordningen som invigdes inom projekt MINA, Miljömål i naturen.

Statliga bidrag till naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Kvarteret Lejonet är beläget mellan vägarna Hjortgatan, Skogsvägen, Parkgatan och Västra Torsgatan i Götene tätort.

Götene kommun - en del av biosfären

http://vanerkulle.org

Informationstavla God bebyggd miljö

Götene kommuns informationstavla för miljömålet God bebyggd miljö

Martin pratar om kvarteret Lejonets historia

- Vi är väldigt stolta över att en miljömålsstation kommer placeras i kvarteret Lejonet, här ska den stå, säger Martin Sohlberg, VD Götenebostäder.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!