Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Invigning av miljömålsstation "Bara naturlig försurning"  söndagen 14 maj vid Hökatorp.

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Söndagen den 14 maj invigdes miljömålsstation "Bara naturlig försurning" vid Hökatorp, hos Hushållningssällskapet Skaraborg

Invigningen inleddes av Mikael Lundgren, Götene kommun. Därefter talade Andreas Gustavsson från Hushållningssällskapet Skaraborg om försurning och om att de försurade utsläppen av svaveloxid och kväveoxider minskat i Europa. Andreas  berättade om hur Hushållningssällskapet arbetar på Hökatorp och de skogsförsök som sker där.

Miljömålsstationen "Bara naturlig försurning" var den tolfte i ordningen som invigdes inom projekt MINA, Miljömål i naturen.

Statliga bidrag till naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Var finns miljömålsstationen?

Stationen ligger på en betesmark invid vägen mellan Hökatorp och korsningen mot Mellommossen. Bilparkering kan ske på en tvärväg som finns utmed denna betesmark och vägen mot hushållningssällskapets gård. En enklare stig kan användas upp till miljömålsstation cirka 100 meter från denna tvärväg, där en transformatorstation är belägen.

GPS till denna station är: 58 31 26,39 N      13 34 44,30 E

Götene kommun - en del av biosfären

http://vanerkulle.org 

Karolina Ringdahl och Andreas Gustavsson samtalar om bara naturlig försurning

Kommunekolog Karolina Ringdahl och Andreas Gustavsson, Hushållningssällskapet Skaraborg samtalar

Barn passade på att granska platsen

Barn passade på att leka vid miljömålsstationen

Barn lekte vid miljömålsstationen - En bra plats att bygga koja

Miljömålsstation Bara naturlig försurning

Götene kommuns informationstavla för miljömålsstation Bara naturlig försurning

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!