Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Invasiva växtarter i Götene kommun skapar problem

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Vad är det för ny växt som dykt upp i min trädgård? Är det en invasiv art? 

Ett antal invasiva växter finns numera i Götene kommun och skapar en hel del problem. Det handlar bland annat om Jätteloka och Kanadensiskt gullris. Men det finns flera arter som bör bekämpas. På bilden syns vikarierande Kommunekolog Johan Bäckman vid ett bestånd med Jätteloka i juni förra sommaren.

Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i vår miljö och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”. 

Naturvårdsverket har tagit fram en mycket bra folder som ger en bra bild av vilka växter som kan finnas i din tomt och hur de ska bekämpas.

Naturvårdsverkets folder om råd för invasiva arter Pdf, 270.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 270.5 kB)

Hur har dessa invasiva arter kommit hit?

Många utländska prydnadsväxter har vandrat ut från trädgårdarna och spritt sig i landskapet längs vägkanterna. Flera av dem har nu en månghundraårig historia som vilda arter i Sverige. Andra, såsom vresros, lupin och det kanadensiska gullriset, har fått stor utbredning först under 1900-talet.

Jättelokan, ursprungligen införd som prydnadsväxt, men nu under spridning i stora delar av landet, innehåller växtsafter som kan orsaka allvarliga hudskador hos människan. Det är därför viktigt att veta hur du på lämpligen kan bekämpa dessa växter på ett säkert sätt.

Vad gör kommunen i dagsläget?

Götene kommun kartlägger de invasiva växter som upptäcks i kommunen och ger råd och tips på hur de kan bekämpas.

Kontakt

Mikael Lundgren, kommunutvecklare
Telefon: 0511-38 62 83
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!