Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Bad, camping och allemansrätten

Publicerad: klockan

Allemansrätten

Vad gäller när jag vill cykla, tälta, grilla och bada i sommar?

Hur funkar allemansrätten? Vad är rätt eller fel när jag vill tälta, grilla, cykla och ha kul i sommar?

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Men vad är det som gäller?

Götene kommun får ofta frågor om vad det är för regler som gäller för eldning, att campa i tält eller att fiska med mera under sommaren. Allemansrätten ger rätt många bra svar. Här är några av de svar som vi på kommunen ofta får frågor kring.

Vad gäller när jag vill ordna en öppen eld eller grilla?

Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag.

Ofta eldningsförbud

Om det finns skäl för stor brandrisk kan det bli eldningsförbud. Exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Du får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig.

Det är inte bra att grilla vid mossa, torvmark eller jordig skogsmark. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp.

Elda inte direkt på - eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Ofta kan campingplatser och turistbyråer också ge besked om brandrisken.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.

Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen

Bad och båtliv

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra!

Trycket på allemansrätten i skärgårdar och längs kuster har ökat. Satsningen på turism i skärgården ger resultat. Det finns drygt en halv miljon fritidsbåtar och intresset för kajakpaddling i skärgården ökar snabbt.

Visa gott sjömannaskap

Enligt Sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen. Som båtfarare ska du visa gott ”sjömannaskap” och känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten du färdas i.

Närhet till hus

Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig.

Det finns inga regler om minsta avstånd. Inte heller finns någon regel för hur länge du får ligga för ankar på samma plats. Man brukar tillämpa samma princip som för tältning - något enstaka dygn. Det som avgör är risken att störa markägare eller boende.

Fråga markägaren om lov

Om du har tänkt att ligga för ankar eller förtöjd längre tid vid någon annans strand behöver du fråga markägaren om lov. För att ha en husbåt liggande vid stranden (även den egna stranden) längre tid kan det vara nödvändigt med dispens från strandskyddet. Du kan ansöka om dispens hos kommunen.

Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt finns det inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga.

I skyddade områden gäller särskilda regler

I nationalparker och naturreservat och i andra skyddade områden gäller särskilda regler. De kan inskränka och begränsa allemansrätten.

 • I nationalparker och naturreservat kan det finnas särskilda regler om exempelvis att elda, tälta eller förtöja en båt
 • Vid fågel- eller sälskyddsområden får man inte stiga iland under en viss tid av året. Det kan även vara förbjudet att vistas på vattnet inom ett visst avstånd från stranden. Förbuden märks ut med gula eller röd/gula skyltar. Skyltarna kan ha olika utseenden under olika tidsperioder.

Andra bestämmelser

 • Generellt strandskydd gäller vid havet, alla insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder och att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv.
 • Länsstyrelsen kan införa regler för båttrafiken (med stöd av Sjötrafikförordningen). Det kan till exempel handla om hastighetsbegränsningar och vattenskidåkning.
 • Vattenskoter får köras på allmänna farleder. Dessutom kan länsstyrelsen besluta om vattenskoterområden. I övriga vatten är de inte tillåtet att köra vattenskoter.
 • För det mesta har utländska medborgare samma rätt som svenska medborgare att vistas inom militära skyddsområden. I vissa fall kan det finnas begränsningar.
 • Innan du flyttar en kanot och annan utrustning från kräftsmittat vatten måste du torka eller desinfektera utrustningen. Länsstyrelsen kan ge besked om smittade vatten

Tälta i naturen

Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen.

Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Markägarens tillstånd vid många tält

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.

Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också få mer information från kommunen eller länsstyrelsen.

Cykling

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att ta hänsyn. De som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Hur nära huset du kan cykla beror på hur stor risken är att störa.

Här får du inte cykla

Över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden, exempelvis åkrar med växande gröda,får du inte cykla.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Anpassa cyklingen efter naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt på att:

 • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
 • undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
 • anpassa körsätt efter underlag
 • grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.

Återkommande cykling på samma plats eller cykling i grupp

Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Skaderisken är stor och då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan skada marken.

Kommun och polis kan reglera

Kommunen eller polisen kan reglera cykling på motionsspår och vandringsleder.  Det sker genom lokala trafikföreskrifter eller lokala ordningsföreskrifter. Vägmärket "Cykelåkning förbjuden" visar var du inte får cykla.

Du måste själv ta reda på vad som gäller. Information får du från kommunen eller polisen.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder.

På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Eldrivna cyklar, rullstolar och permobiler

Allemansrätten gäller alla. Om du behöver använda dig av en eldriven rullstol, eller en permobil, eller annat hjälpmedel får du givetvis använda den. Däremot gäller allemansrätten inte motordrivna cyklar och andra motordrivna fordon.

Elrullstolar och permobiler

Rullstolar, precis som cyklar och hästar, skadar lättare känslig mark än vad vandring till fots gör. Undvik därför blöta och mjuka marker. Använd vägar och leder istället.

Fyrhjulingar och andra terrängfordon

Den som behöver till exempel en 4-hjuling, för att komma ut, måste ha dispens från terrängkörningslagen. Ansök om dispens hos länsstyrelsen. De behöver en kopia av ett läkarutlåtande för att behandla dispensen, med angivande av de särskilda skäl som åberopas för körningen.

Olika typer av motordrivna cyklar

Allemansrätten ger oss en möjlighet att ta oss fram på många olika sätt. Gemensamt för dessa sätt är att man inte använder ett fordon med motor.Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor, men inte på stigar eller fritt i terrängen, där går det däremot bra att åka med vanlig cykel. 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!