Lyssna

Götene Kommuns miljöarbete

Götene kommun verkar aktivt för att hitta arbetsformer och miljöeffektiva insatser och investeringar för att närma sig det övergripande målet om att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

Generationsmålet (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och de 16 miljökvalitetsmålen, som slagits fast av riksdagen, är ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Det anger vilken samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att vi ska få en bra miljö. Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet vi vill att miljön ska ha år 2020.

Götene kommuns framtagna Energi- och Klimatplan uttrycker kommunens kort och långsiktiga målsättningar som berör energi- och klimatområdet. Denna plan antogs den 25 februari, 2013 av kommunfullmäktige.

Götene kommun - en del av biosfären.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!