Företagscoacher för energi och klimat - Stöd för små och medelstora företag

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via programmet Coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga lokalt och kan hjälpa dig att effektivisera ditt företags energianvändning.

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag möjligheter till att energieffektivisera. Programmet pågår till och med 2019 och är kostnadsfritt.

Programmet är särskilt riktat till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh). Genom att delta i coachningsprogrammet får du hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Programmet passar företag som:

 • På ett enkelt sätt vill komma igång med energieffektiviserande åtgärder
 • Vill höja sin kunskap inom energi
 • Vill ha kostnadsfri coachning och rådgivning! Det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang
 • Vill dra nytta av ett nätverk med andra företag, både rörande energi och andra frågor

Programmet kan hjälpa företag som:

 • Har ont om tid
 • Har brist på kunskap eller information
 • Behöver en knuff i rätt riktning
 • Vill lära sig mer om energieffektivisering i allmänhet

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av gemensamma delar och en för en för företaget enskild del. De gemensamma delarna utförs tillsammans med andra deltagande lokala företag.

Enskild del

 • Energigenomgång med platsbesök av coach
 • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
 • Coachning i genomförande av åtgärder

Gemensam del

 • Platsbesök hos andra deltagande företag
 • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar
 • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör
 • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
 • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal
 • Stöd inför finansieringslösningar

För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Varje år anordnas fyra-fem träffar om totalt cirka 10 timmar.

Utöver det är det enda som krävs att du avsätter tid med coachen. Din insats kommer bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.

Har ditt företag högre energiförbrukning
än 300 MWh?

Då finns andra bidrag att söka. Se Energimyndighetens hemsida för andra bidrag

Vilka företag kan inte få hjälp av en coach?

Projektet riktar sig inte till bostadsrättsföreningar, lantbruk, fiske- och vattenbrukssektorn eller till företag utan energianvändning.

Coacher för energi och klimat är ett projekt i samarbete med Energimyndigheten och EU, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontaktinformation

Har du frågor om klimatpåverkan, klimatsmart livsstil, idéer om samarbetsprojekt etc?

Kontakta:

Camilla Funke (energi- och klimatrådgivare samt ansvarig projektledare, jobbar 50 %)
E-post: camilla.funke@skara.se
Telefon: 0511-32577

Mer information

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!