Företag och energiarbete

Som företagare kan du få hjälp att starta upp ditt energiarbete. Vi gör en nulägesanalys och utifrån den ger vi förslag på förbättringar och diskuterar hur ni kan gå vidare. All energibesparing behöver inte innebära investeringar. Injustering, tidsanpassning och beteendefrågor är gratis.

Energikartläggningscheckar

Fram till 30 april 2019 kan man söka bidrag till energikartläggning av sitt företag. Projektet måste vara klart innan den 28 november 2019. Villkor för ansökan är att ni förbrukar över 300 MWh per år.

Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna upp till 50 000 kronor. Egen tid i projektet kan debiteras med 600 kronor per timma.

Stöd till studier för energieffektiva åtgärder

Hittar man åtgärder vid energikartläggning som man vill undersöka vidare innan en investering finns detta stöd. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

Solcellsstöd

Har man en hög baslast sommartid kan solceller vara en god investering. Företag får 30 procent i bidrag av total investering. Som företagare får man dessutom dra av momsen vilket gör att investeringen återbetalas på cirka sex år.

Kontaktinformation

Har du frågor om energibesparing, uppvärmning, förnybar energi, solceller, elfordon/laddplats?

Kontakta:

Raéd Alwan (energi- och klimatrådgivare)
E-post: raed.alwan@skara.se
Telefon: 0511-32554

Har du frågor om klimatpåverkan, klimatsmart livsstil, idéer om samarbetsprojekt etc?

Kontakta:

Camilla Funke (energi- och klimatrådgivare samt ansvarig projektledare, jobbar 50 %)
E-post: camilla.funke@skara.se
Telefon: 0511-32577

Hej!

Så var det dags! Vi går på semester och kontoret är sommarstängt från 19:e juli till och med den 2:e augusti 2021.

För brådskande ärande kontakta min kollega i Borås som kan svara på dina frågor via telefon:

John Hamnelid
Telefon 073 415 38 82

Hoppas ni njuter utav sommaren och laddar batterierna, i höst händer det grejer!

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!