Bidrag

Här presenteras olika typer av bidrag du kan söka inom energiområdet.

ROT-avdrag

För renoveringsåtgärder påbörjade från och med den 8 december 2008 gäller att man kan få ett ROT-avdrag via skatten. Detta omfattar även eventuella  energieffektiviseringsåtgärder man kan tänkas göra på sitt hus. Avdraget gäller för arbetskostnaden (dvs inte material) och behöver utföras av ett företag med godkänd F-skattsedel. Bidragets storlek är 50 % av arbetskostnaden och begränsas uppåt till max 50.000 kr per person och år. Max två personer per fastighet kan få bidraget.

På skatteverkets hemsida www.skatteverket.se kan du läsa uppdaterad information om ROT-bidraget (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statligt stöd till solel            

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Regeringen har aviserat om en förlängning av stödet från 2013-2014 och avsätta ytterligare 210 miljoner kronor. Förordningen om ändring av det statliga stöd till solceller för den nya perioden väntas vid årsskiftet.

Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivs­utveckling inom energiteknikområdet. Stödet gäller solcellssystem - ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår. Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. Stödet kan även ges till solel/solvärmehybridsystem - ett system som ger både solel och solvärme i en integrerad konstruktion.

Läs mer om energibidrag på Energimyndighetens hemsida (nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!