Lyssna

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och skall vara av god kvalitet. Vi använder det till matlagning, disk, tvätt, dusch, i toaletten med mera. Man räknar med att en tvåbarnsfamilj förbrukar cirka 200 kubikmeter eller 200 000 liter vatten per år.

Eget vatten

Den som har egen dricksvattenbrunn bör kontrollera sitt vatten vart tredje år. Har man en anläggning som distribuerar vatten till mer än en tvåfamiljsfastighet bör prov tas varje år. Den kontroll man gör ska innefatta både mikrobiologiskt och kemiskt prov.

Det finns flera laboratorier man kan vända sig till. Provtagningen gör man själv hemma i de provtagningsflaskor som laboratoriet lämnat ut. Proven ska sedan lämnas in för analys samma dag provet är taget.

Gravid eller barn under 1 år?

Blivande föräldrar och föräldrar till barn under 1 års ålder som bor permanent på en fastighet i kommunen och som får sitt vatten från enskild brunn erbjuds gratis analys av dricksvattnet som omfattar mikrobiologisk analys (E-coli, koliforma bakterier, antal mikroorganismer vid 22°C) och kemisk analys av fluorid.

Erbjudandet gäller endast en gång per fastighet där analys inte tidigare bekostats av kommunen. Kontakta gärna Miljö-Hälsa, kundtjänst 0510-77 00 00 eller Medborgarkontoret i Götene, som hjälper dig med beställning.  

För att få god kännedom om sitt brunnsvatten rekommenderas att man även provtar vattnet för en kemisk bedömning. Denna måste beställas och bekostas av kunden själv. För beställning av analyser utöver "barnprovet" hänvisas främst till laboratoriernas hemsidor för information och beställning.

Kommunalt vatten

Kommunalt vatten är oftast behandlat på något sätt för att bli bra att dricka. Det görs i kommunens vattenverk. Man skiljer ofta på två typer av vattenverk, grundvattenverk och ytvattenverk.

  • Grundvattenverk får sitt vatten ur marken, från grundvattnet. Ibland räcker inte grundvattnet till utan man fyller på med sjövatten som får infiltreras genom sandbäddar.
  • Ytvattenverk tar sitt råvatten direkt ur sjön. I vattenverket behandlas sedan vattnet så att det blir lämpligt att dricka. Man tar bort partiklar och andra ämnen som är olämpliga i dricksvatten och man desinfekterar vattnet, t.ex. med klor eller UV-ljus, för att förhindra att bakterier ska spridas med vattnet.

Miljö-Hälsa inspekterar vattenverken regelbundet och de vattenprover som verken tar i sin egenkontroll övervakas.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!