Lyssna

Ventilation

Alla byggnader ska ha en god ventilation. Som ett minimum ska 40 procent av luftvolymen i en byggnad bytas varje timma.

Mekanisk ventilation med värmeväxlare.

Det finns även specifiserade luftflöden för olika typ av rum eller lokaler. För att åstadkomma dessa flöde krävs oftast en mekanisk fläkt.

För att veta hur stor ventilationsanläggning just ditt hus behöver bör du vända dig till en ventilationfirma eller ventilationskonsult. De kan beräkna och utforma en anläggning som är avpassad just för ditt hus.

Normala bostadsbyggnader ska förses med återvinning på ventilationen eller förses med värmepump för värmeproduktion vilken reducerar behovet av energi för uppvärmning av ventilationsluften med minst 50 procent. Energiminskningen får även ske genom solvärmeinstallation eller annan byggnadsteknisk åtgärd.

Läs om hur du undviker allergi i nya hus

På marknaden finns idag ventilationsanläggningar med en verkningsgrad på upp till 90 procent, det vill säga att 90 procent av den värme som finns i frånluften återvinns. Detta möjliggör att huset inte behöver något traditionellt uppvärmningssystem. Huset blir då ett så kallat "passivhus".

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!