Lyssna

Vad säger detaljplanen?

I detaljplanen regleras markens användning mera i detalj. Det kan till exempel gälla vilken typ av bebyggelse som kan tillåtas, vilken byggnadsarea en byggnad får ha eller byggnadens höjd och taklutning.

Här framgår också var anläggningar för trafik, vatten och avlopp får finnas samt eventuella skyddsavstånd från industri, kraftledningar, trafikleder och annan störande verksamhet.

I vissa områden kan även föreskrifter förekomma beträffande fasad- och takmaterial samt färgsättning.

Innan du börjar rita på ditt drömhus bör du förvissa dig om vad som gäller i just ditt område.

Vill du veta mera vad en specifik detaljplan ger för riktlinjer kan du läsa här

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!