Lyssna

Passivhus

Under de senaste åren har begreppet passivhus hörts mer och mer i media. Vad är ett passivhus?

Här följer en kort beskrivning av passivhus och vad de kan betyda för dig.

Bostads- och servicesektorn står idag för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning. Att minska energianvändningen för uppvärmning av bostäder är därför en mycket viktig åtgärd för att få en effektivare energianvändning. Trots att det idag finns teknik som möjliggör en lägre energiförbrukning sker nybyggnation oftast enligt konventionella principer och med traditionella värmekällor.

Passivhus är ett registrerat varumärke. Huset skall därmed uppfylla vissa grundkriterier för att kvala in som ett passivhus.

Huset ska projekteras enligt följande:

Max effektbehov 12 W per kvadratmeter och år vid dimensionerande utetemperatur, (Lidköping —16 grader C) motsvarande energiåtgång 15 kWh per kvadratmeter och år, detta gäller för 20 graders inomhustemperatur för ett hus på 170 kvadratmeter.

Man räknar med att detta uppvärmningsbehov kommer motsvaras av den el som förbrukas för hushållet, vilket i praktiken innebär en total energiförbrukning av cirka 5000 kilowattimmar per år inklusive hushållsel.

Hur uppnår man detta?

Jo, genom att bygga med:

  • dubbelt så mycket isolering i väggarna jämfört med svensk byggstandard
  • extra isolerad bottenplatta
  • extra isolerat tak
  • den utgående luften värmer upp den inkommande
  • mycket energisnåla fönster
  • huset värms upp av de som bor där, av lågenergilampor, ugn, spis, torktumlare, datorer mm
  • slopa det traditionella värmesystemet
  • för extra värmetillförsel behövs ett el- eller vattenbatteri där värmen sprids via tillluftkanalerna.

Att bygga ett passivhus kostar några procent mer än vanliga byggnader. Passivhus ger lägre totalkostnader redan efter några år beroende på lägre utgifter för energi. Ett hus står i minst femtio år. Extrakostnaden för att bygga passivhus är i sammanhanget relativt försumbar.

Den främsta fördelen med passivhuset är den goda komforten och den bra inomhusmiljön.

En av förgrundsgestalterna för passivhus i Sverige och Europa är arkitekten och konstruktören Hans Eek. Han är mannen bakom bland annat "Lindåshusen".

För mer information se:
Paroc-Energikloka konstruktioner Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.9 MB)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!