Entreprenörer till din hjälp!

Ett bra investering är att kontakta sakkunskap på olika områden i samband med ett husbygge. Gissa inte hur något ska utföras, det kan bli kostsamt i längden. Var noga med att skriva entreprenadkontrakt.
    Arbete på hög nivå

Konsumentverkets tips till dig som ska anlita hantverkarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konsumentverkets tips till dig som är hantverkarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Entreprenadkontrakt ABS 09PDF (pdf, 145.5 kB)
Allmänna bestämmelser ABS 09PDF (pdf, 113.5 kB)
Ändringar och tilläggsarbetetn ABS 09PDF (pdf, 37.9 kB)

Olika specialister att kontakta:

Markundersökningsfirma
Gör markundersökningar på den tomt där du ska bygga. Markundersökningen behöver grundkonstruktören för att beräkna hur grunden ska utföras. En säkerhet mot överaskningar nere i marken. På kommunala tomter finns redan en översiktnlig markundersökning gjord.
Arkitekt
En byggnad ska inte bara vara fyra väggar och ett tak. Den ska också vara estetiskt tilltalande. Den ska smälta in i miljön och fungera tillsammans med övriga hus i området. Det finns även många regler om hur en byggnad ska utformas betr. takhöjd, tillgänglighet, brandskydd o.s.v. Allt detta ska arkitekten bistå dig med.
Konstruktör
Byggnaden ska stå pall för både vind, snö och vatten. Därför måste någon beräkna hållfastheten i byggnaden. Många olika material ska fungera tillsammans och någon ska ta ansvar för att kombinationen fungerar.
Byggnadsnämnden
När husets planlösning och fasader är framtagna behöver du kontakta byggnadsnämnden. Gör en avstämning med vad detaljplanen medger. Ev. behövs förhandsbesked för att säkerställa att platsen är lämplig att bygga på.
Byggkontrollant
Till varje bygge ska det utses en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en fristående ställning till den som snickrar, samt vara kunnig i byggregler och teknik.
Gräv- och schaktfirma
En grävmaskin behövs för att göra avlopp, grund och markplanering. Kanske behöver tomten fyllas upp för att få en bra avvattning.
Smed
På flera platser i en byggnad kan det behövas balkar, stolpar och smide. Kanske ska entrétrappan få ett vackert smidesräcke.
Containerfirma
Det blir mycket avfall på en byggarbetsplats. Enklast att bli av med detta är att be ett åkeri att placera ut en avfallscontainer. Om man sorterar avfallet i olika fraktioner får man oftast ett lägre pris på deponianläggningen.
Bergsprängare
Behöver du spränga bort berg för att kunna uppföra din byggnad ska du kontakta en auktoriserad bergsprängare.
Brunnsborrare
Både vid egen djupborrad vattenbrunn och vid bergvärme behövs en brunnsborrare. Fråga efter certifikat.
Murare
Källargrund, fasadmurning och öppen spis är delar där du behöver en murare till din hjälp.
Snickare - Byggmästare
En snickare eller byggmästare med erfarenhet är en ovärderlig tillgång. Ofta kan dessa även förmedla kontakter med övriga yrkesgrupper.
Maskinuthyrning
Specialmaskiner kan behövas i många olika skeden av ett bygge. Det kan gälla avfuktare och torkar för att få bort byggfukt, ställningar för att komma åt på höga höjder eller kranar för att lyfta material.
Plåtslagare
Även om många plåtdetaljer är förtillverkade i fabrik, är en fackman inom området att föredra. De monterar t.ex regnvattensystem, plåtdetaljer och kan även lägga kompletta plåttak. Ett rätt utfört tak borgar för en säker vattenavrinning.
Rörmokare
Vatten-, avlopp- och sanitetsinstallationer finns det många i ett hus. Det är viktigt att få dessa arbeten säkert utförda för att undvika vattenläckage.
Elektriker
De elektriska installationerna har ökat med åren. Idag ska det ofta finns rördragningar även till data, hemmabio och interna komunikationsanläggnignar. Starkströmsinstallationer skall utföras av behörig installatör.
Ventilationsfirma
Att få andas frisk luft både sommar som vinter är väl ingen onödig lyx. En återvinningsaggregat kan även spara mycket pengar i uppvärmning.
Målare
Måla kan väl vem som helst göra? Tänk då på att en slarvigt utförd slutfinisch kan förta ett annars lysande arbete. Tapeter och målning är ju det första intrycket man får när man kommer hem till dig.
Golvläggare
Golvläggning, särskilt i våtrum, är något du absolut ska överlåta till fackmannen, oavsett vilket material det gäller. Många försäkringsbolag har detta som ett krav för att teckna försäkring.
Takläggare
Ett yttertak kan utföras med många olika material. Läggning av papp, plåt, skiffer och schingel bör utföras av en specialist på området.
Skorstensfejarmästaren
Innan en eldstad eller skorsten tas i bruk för första gången ska den besiktigas och provtryckas av skorstensfejarmästaren. En säkerhet mot läckande rökgaser.
Markkonsult
En idé om hur din trädgård ska se ut är bra att ha. Därefter kan du i egen takt utföra beläggningar, rabatter och planeringar, allt efter vad tid och plånbok tillåter.
Trädgårdsmästare
Vill du ha tid över till annat kan man naturligtvis be ett proffs på trädgård, utföra hela anläggningen.
Persiennmakare
När vårsolen börjar skina kanske man längtar efter persienner eller varför inte en soljalusi.
Besiktningsförrättare
Nu börjar vi närma oss inflyttning. Det är av största vikt att du får en slutbesiktning utförd av en oberoende besiktningsman. I sitt protokoll noterar besiktningsmannen de brister som kvarstår för entreprenören att åtgärda, samt de punkter som ska bevakas under garantitiden.
Mäklare
Du kanske har ett befintligt hus som nu ska ut till försäljning. Auktoriserade mälkare står till tjänst med alla de handlingar som ska undertecknas vid ett ägarbyte.
Städföretag
Innan inflyttning återstå städning både i det nya huset och i befintlig bostad. Om orken tryter finns fackmän till din tjänst.
Försäkringsbolag
En villa-hemförsäkring tycker nog de flesta är en självklarhet. Ta in pris och jämför.
Larmfirma
Har man nu lagt ner både tid och pengar i sitt livs största projekt kan nog ett brand- och inbrottslarm vara en väl placerad slant.

Dessa olika yrkeskategorier finner du under gula sidorna i telefonkatalogen. Be om referenser så att du kan kontrollera att det är seriösa företag du anlitar.

På Byggavdelningen kan du även får rådgivning i olika byggfrågor. Kontakta bygglovhandläggare:
Tommy Andersson Telefon: 0511-38 60 70, E-post: tommy.andersson@gotene.se
eller
Christer Hjälm Telefon: 0511-38 60 75, E-post: christer.hjalm@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 26 september 2018