Lyssna

Brandskydd

Sammhällets krav är i första hand inriktat på omsorgen om människornas säkerhet och på omtanken om grannes egendom.

En eldsvåda kan lätt uppstå

Exempel på krav är tillgång till utrymmningsvägar, hur dessa ska avskiljas, utformas och anordnas samt byggnadens indelning i brandceller.

Kraven kan skifta beroende på verksamhet i byggnaden, byggnadens storlek, byggmaterial samt räddningstjänstens insatstid.

Enbostadshus

I ett enbostadshus är det normalt ganska enkelt att uppfylla ställda krav genom att byggnaden oftast utgörs av en brandcell och att verksamheten inte i sig själv är brandfarlig.

Det finns dock krav på pannrum, garage och soprum. Dessa rum skall avskiljas från övriga byggnadsdelar med brandklassade dörrar och i vissa fall även med sluss. Även lägenhetsskiljande byggnadsdelar såsom väggar och bjälklag ska naturligtvis klara ställda brandkrav.

Krav ställs också på brandglas i fönster som ligger närmare fastighetens gräns än fyra meter.

Att ett bostadshus ska ha brandvarnare bör väl knappast påpekas.

Större byggnader

I större byggnader skall alltid göras en riskutredning med tillhörande brandskyddsbeskrivning.

Av dokumentet ska framgå förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning. Detta utförs som regel av särskilt utbildade konsulter.

Se förslag på brandskyddskonsulter Öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren skall gemensamt arbeta med arbetsplatsens brandskydd genom systematiskt brandskyddsarbete.

Företaget ansvarar i alla lägen för det egna brandskyddsarbetet och en fortlöpande egenkontroll.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!