1940-1950-tal

Byggnaders särdrag 1940-1950-tal
1940-talet tillämpas ännu funktionalismens byggnadssätt. De putsade fasaderna är dock inte helt ljusa utan kalkfärgen är litet pigmenterad i gult, grått eller brunt. Bostadsområden med rött eller gult fasadtegel förekommer. Fönster kan vara målade i fasadens kulör men ofta i grått eller grågrönt. Taktäckningen av tegel eller svart- eller rödmålad plåt har åter blivit synlig på sadeltak. På 1950-talet präglas husens fasadfärg av grov kalkputs i mörka dova toner, t.ex. brun, brunröd, grågul eller grågrön. Vita, putsade fönsteromfattningar på fasadlivet är något nytt och karaktäristiskt. Fasaden är vanligen hel och slät men ibland uppdelad av vita horisontala och vertikala band i putsen. Ett putsat entréparti kan ha dekorativ fältindelning med olika kulörer. Borstad puts och spritputs förekommer, liksom ädelputs. Fönster är vanligen vita liksom balkonger. Träportar är fernissade eller lackade.        
Byggnaders särdrag 1940-1950-tal
Fasaden är spritputsad med en slät ljusare fönsteromfattning. Fönstren är ofta ospröjsade tvåluftsfönster, ibland med en mindre och en större båge. De större perspektivfönstren är pivåhängda. Fönstren placeras något indragna från fasaden. Trapphus kan markeras med annorlunda utformade fönster t.ex. mångkantiga eller stora franska fönster.
Byggnaders särdrag 1940-1950-tal
Småhusen uppförs ofta som 1 eller l 1/2-planshus med källare. Trä eller puts dominerar som fasadmaterial. Fönstren kan vara symmetriskt placerade med två eller tre fönsterlufter. Sadeltak är vanligast, men är ibland asymmetriska. Småhusen har även de mättade färger.
Byggnaders särdrag 1940-1950-tal
Radhus och kedjehus börjar byggas i större omfattning. De grupperas kring gemensamma grönytor, med små, smala privata trädgårdar vid varje enskild lägenhet. Låga inhägnader i form av häckar, smides- eller trästaket är vanliga. Fasaderna är putsade eller av fasadtegel och trä. Garagen läggs i markplan. Sadeltak med tegel eller papp är vanligast. Varje hus har sin färg. Det är mättade varma kulörer som brunt, rödbrunt, gulbrunt, grågult, grågrönt på såväl puts som träpanel. Fönster, dörrar och nu också fönsterluckor är vanligen vita. Bruna och gröna förekommer ibland. Taken är belagda med tegelpannor, betongpannor eller svart eller rödmålad, slät plåt.   

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 10 september 2018