Byggnaders särdrag, 1880 tal
Även enklare och mindre trähus skulle se ut som stenhus. Fasaden reverterades, dvs. putsades.

1880-tal

Byggnaders särdrag, 1880 tal
Fasaden är tänkt i sten men utförd i puts som imiterar sten. Färgen är därför stenimiterande i olika ljusa nyanser av grågul, grågrön, gråröd, gråbrun och beige. Hela fasaden har samma kulör på puts och eventuella andra material som används av tekniska skäl, t.ex. gips och zink. Friser med dekorativa plattor av t.ex. kakel eller terrakotta målas inte. Fasadens uppbyggnad är plastisk. Ljusets spel över reliefen skapar olika färgnyanser. Fönster och portar ligger indragna från fasadlivet. För att understryka djupverkan målas de mörka, mycket mörkare än fasaden, vanligen bruna, brungrå eller gröngrå. Plåt i stuprör, fönster- bleck och beslag på fasadens lister och utsprång målas svart enligt traditionen från järnplåt. De flacka plåttäckta taken målas svart som järn eller rött som tegel. Putsen målas med kalkfärg, gipsen med oljefärg med samma pigment som kalkfärgen. Snickerierna målas med linoljefärg. Plåten målas med oljefärg för plåt.
De putsade husen kan ibland dölja en timmer- eller resvirkeskonstruktion. Putsen tjänade det dubbla syftet att både vara ett brandskydd och en "modern dräkt".
Byggnaders särdrag, 1880-tal
Tomterna avgränsas av höga plank och gårdshus. Uthusen är byggda av trä i tidens stil och innehåller torrdass, tvättstuga, vedbodar och soprum. Uthus och plank målas med oljefärg i dämpad kulör, vanligen ockragul eller grön av ockra blandat med svart. Rödfärgade uthus med dörrar tjärade eller oljemålade i brunt, ockragult, grönt är också vanligt.
Byggnaders särdrag, 1880 tal
Synliga kontursågade taksparrar under det tunna takutsprånget. Träpanel i mönster på dörrarna

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 07 september 2018