Byggnaders särdrag Boverket 1996

Tidstypiska byggnader

Byggnader har alltid förändrats och kommer också fortsättningsvis att göra det.

Plan- och bygglagen 3 kap 10 § säger:
"Ändring av byggnader skall utföras så att byggnadens särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara"

Mot bakrund av ovanstående är det viktigt att känna till din byggnads värden samt hur man tar tillvara på dessa.

Här följer några bilder och texter hämtade från Boverket´s skrift "Byggnaders särdrag" ISBN:91 7147 213-4, utgiven 1996. Skriften har tagits fram för att sprida kunskap om de olika tidsperiodernas karakteristiska uttryck i byggnader.

1880-ta>>l
1890-ta>>l
1900-1910-tal (Jugend>>)
1910-1920-tal (Nationalromantiken>>)
1920-ta>>l
1930-tal (Funktionalismen>>)
1940-1950-ta>>l

Ladda hem hela broschyren i PDF-format
01 Förord (PDF 376 kb)PDF (pdf, 374.2 kB)
02 Inledning (PDF 864 kb)PDF (pdf, 862 kB)
03 1880 tal (PDF 900 kb)PDF (pdf, 896.6 kB)
04 1890 tal (PDF 772 kb)PDF (pdf, 768.1 kB)
05 Jugend (PDF 568 kb)PDF (pdf, 565.1 kB)
06 National romantik (PDF 588 kb)PDF (pdf, 584.9 kB)
07 1920 tal (PDF 700 kb)PDF (pdf, 697.8 kB)
08 1930 tal funktionalismen (PDF 1,1 mb)PDF (pdf, 1.1 MB)
09 1940-50 tal samt register (PDF 2 mb)PDF (pdf, 2 MB)

För pdf-format behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan llänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

adda ner programmet Acrobat Reader gratislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

»


PDF dokumentet kommer att öppnas i ett nytt fönster om du inte höger/ctrl. klickar och väljer att spara

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 07 september 2018