Lyssna

Byggnadsvårdspriset

Priset skall utdelas för utförda insatser för bevarande av kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer inom Götene kommun.

Läs mer om tidigare års pristagare.

Regler för byggnadsvårdspriset godkända av byggnadsnämnden 2002-05-22:

Exempel på insatser:

Pietetsfull renovering eller restaurering av byggnad, med tonvikt på originalitet beträffande materialval och färgsättning.

Uppförande av ny byggnad som komplettering av befintlig bebyggelsemiljö.

Dokumentation av kulturhistoriskt intressanta byggnader och/eller bebyggelsemiljöer.

Forskning inom ämnesområdet.

Annan insats för att öka förståelsen för byggnadskultur i allmänhet och byggnadsvård i synnerhet.

Priset instiftas och utdelas av byggnadsnämnden och skall i första hand avse insatser gjorda under det gångna året.

Priset ges till en eller flera personer som utfört insatsen (det behöver alltså inte vara fastighetsägaren om det gäller en byggnad).

Priset skall annonseras i ortspressen. Förslag till kandidater kan lämnas av alla. Byggnadsnämnden kan också själv nominera kandidat(er) till priset.

Priset består av ett diplom jämte ett konstverk till ett värde av 10-15 procent av ett basbelopp. Priset delas ut av byggnadsnämnden i samband med nämndens junisammanträde.

Bilaga till Bn § 73/02.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!