Bygga på Kinnekulle

Kinnekulle är ett Natura 2000-område, naturvårdsområde men också till stora delar ett skyddat område med tanke på kulturmiljö.

050503_Husaby_Kyrka_Gotene

Att äga, bygga och renovera en byggnad i ett sådant område ställer vissa krav på dig som fastighetsägare.
På hela Kinnekulle gäller försiktighet vid nybyggnation och renovering av befintliga byggnader. Särskilt ska materialval, utformning och färgsättning överensstämma med befintlig byggnadstradition.

Hela Kinnekulle utgör ett riksintresse för kulturmiljövård och är dermed skyddat mot förvanskning.

Följande områden på Kinnekulle har ett utökat skydd enligt miljöbalken med avseende på uppförande och förändringar av byggnader:

 • Hellekis säteri
 • Råbäck slott
 • Råbäcks hamn
 • Trolmens gård
 • Medelplana kyrkby-Eriksberg
 • Hjelmsäters herrgård
 • Österplana kyrkby
 • Kestad kyrkby
 • Västerplana kyrkby
 • Blombergs säteri
 • Halla/Gum
 • Husaby kyrkby
 • Arnemossen Kinne-kleva


I dessa områden krävs utöver bygglov också ett tillstånd enligt det tidigare naturvårdsförordnandet, numera miljöbalken. Vidare krävs Länsstyrelsens tillstånd för chaktning, tippning och fyllning inom dessa områden.

För mera information kontakta Samhällsbyggnadsenheten
Telefon: 0511-38 60 00

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!