Avgifter

För alla lov och tillstånd tar vi ut en avgift. Avgiften är fastställd av Kommunfullmäktige

Bygglovavgift och avgift för anmälan bygger på en mall som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Taxan har anpassats lokalt till Götenes förutsättningar och har därefter fastställts av kommunfullmäktige.

En avgift kan variera väldigt mycket. Det finns ärenden som endast kostar några få hundralappar och även fall där det kan gå upp till många hundra tusen kronor eller till och med miljoner.

Att kortfattat beskriva exakt vilka kostnader din ansökan/ärende kommer att få är därför svårt. Avgiften är beroende på en mängd faktorer, vilka vi här ska försöka beskriva. Vill du veta just din avgift kan du kontakta bygglovhandläggare Tommy Andersson och Christer Hjälm.

Vad påverkar avgiften?

Kompletta handlingar utförda på ett fackmässigt sätt är en förutsättning. Finns det brister blir avgiften högre.

Storleken på det du ska bygga har en avgörande betydelse för avgiften. Avgiften är indelad i areaintervall.

Om det bedöms nödvändigt med en kontrollansvarig blir avgiften högre.

Innan byggstart ska det ofta hållas ett tekniskt samråd där de tekniska förutsättningarna prövas. Krävs det flera sådana samråd ökar kostnaden.

I de flesta byggnationer ska det göras arbetsplatsbesök. Varje arbetsplatsbesök ger en högre avgift.

Innan byggnaden får tas ibruk ska ett slutsamråd hållas på platsen för att bekräfta att byggnaden utförts enligt gällande lov, samt uppfyller gällande regler. Vid behov av flera slutsamråd blir avgiften större.

Exempel

Nedanstående exempel gäller med exakt givna förutsättningar och med år 2017 som prisnivå.

Nybyggnad av inglasad uteplats/altan 15-30 kvadratmeter byggnadsarea

 • Att inlämnade handlingar är fackmässigt utförda och i rätt omfattning
 • Att byggnationen ligger inom detaljplanerat område och överensstämmer med planens riktlinjer/krav.
 • Att strandskyddet är upphävt i detaljplanen.
 • Att byggnationen är inte uppvärmd.
 • Att ursprunglig byggnaden inte belastas med skyddsbestämmelser
 • Att max 9 grannar berörs av byggnationen

Bygglovavgift: 5 564 kronor

Nybyggnad av enbostadshus 130-199 kvadratmeter byggnadsarea

 • Att inlämnade handlingar är fackmässigt utförda och i rätt omfattning
 • Att byggnationen ligger inom detaljplalnerat område och överensstämmer med planens riktlinjer/krav.
 • Att strandskyddet är upphävt i detaljpanen.
 • Att ett tekniskt samråd är tillräckligt
 • Att ett arbetsplatsbesök är tillräckligt
 • Att ett slutsamråd är tillräckligt
 • Att gällande bygglov, beslut och upprättade handlingar följs
 • Att max 9 grannar berörs av byggnationen

Bygglovavgift: 20 402 kronor

Avgifter från andra myndigheter och aktörer tillkommer.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor