Lyssna

Bygglovansökan och anmälan

Du som tänker bygga nytt eller göra en om- eller tillbyggnad, behöver i de flesta fall bygglov, som söks hos kommunens miljö- och bygglovnämnd.

Bygglov kan också behövas för vissa anläggningar och markarbeten, samt då en byggnads användningssätt väsentligt ändras. Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vilka krav som måste uppfyllas för att bygglov skall ges. Den kan även gälla ändringar i bostad och i kontor.

Vissa åtgärder som inte fodrar bygglov kan ändå kräva en anmälan, vilket är en enklare form av tillstånd. Hit hör bland annat de så kallade Attefallshusen.

Hur lång tid tar det att få mitt bygglov?

Vi är stolta över att kunna handlägga din ansökan eller anmälan på kort tid. Efter att ansökan är komplett får du ofta ett besked om bygglov inom 3-4 arbetsveckor. Ärenden som ska beslutas av Miljö- och bygglovnämnden kan ta något längre tid. Anmälan behandlas ofta inom två veckor. Reglerna ger oss tillåtelse att handlägga bygglov i upp till tio veckor, och anmälan upp till fyra veckor, vilket vi alltså klarar med god marginal.

Miljö- och bygglovnämnden sammanträder normalt tio gånger per år.

Inlämning av ansökan för ärenden som ska behandlas i miljö- och bygglovnämnden, skall vara inlämnade senast fyra arbetsveckor före respektive sammanträdesdatum.

E-tjänster och blanketter

Bygglov - ansökan

Övriga byggärenden - anmälan

Teknisk beskrivning - bilaga till bygglovsansökan och anmälan

Strandskyddsdispens - ansökan

Granneintyg

Kontrollansvarig - anmälan

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!