Lyssna

Utstakning / Lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt. Det kan till och med leda till skadeståndsanspråk. Därför anger Plan- och bygglagen (PBL) att byggnader vid behov ska stakas ut.

Det framgår av bygglovprotokollet om utstakning eller lägeskontroll krävs. Byggherren (den sökande) ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Utstakning/lägeskontroll ska utföras av mätningskompetent person (sakkunnig) enligt 13 § Mätningskungörelsen (MK) (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid det tekniska samrådet redovisas vem som utför utstakning och/eller lägeskontroll. 

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll görs normalt efter att grundläggningen utförts men innan övrig byggnation påbörjats.

Avgift för utstakning och lägeskontroll betalas av byggherren (den sökande) och är beroende av husets storlek och antal hörn. För pris kontakta någon av nedanstånde företag.

Följande företag utför utstakning i vårt närområde:

ALP-Markteknik AB, Götene

Telefon: 070-879 91 12
Hemsida: www.alpmarkteknik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-post: andreas@alpmarkteknik.se

DJ Mätteknik, Skara

Telefon: 070-580 23 63
E-post: djmatteknik@gmail.com

Ulf Ramsen, Moholm

Telefon: 070-634 49 00
E-post: ulf.ramsen@skanska.se

MätNiklas, Tidaholm

Telefon: 070-306 31 18
E-post: matniklas@gmail.com

Lidköpings kommun mätkontor

Telefon: 0510-77 02 05
E-post: markus.rylander@lidkoping.se

Carigon, Skaraborg

Telefon: 070-288 25 40
E-post: emil@carigon.se

LE34 Mätkonsult Sverige AB

Telefon: 0500-43 43 24, 072-401 43 22
Hemsida: www.le34.se
E-post: msb@le34.se

Vill du som företag finnas med på denna sida, kontakta:

Camilla Brandell, bygglovhandläggare
Telefon: 0511-38 60 59
E-post: camilla.brandell@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!