Utstakning / Lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt. Det kan till och med leda till skadeståndsanspråk. Därför anger Plan- och bygglagen (PBL) att byggnader vid behov ska stakas ut.
Det framgår av bygglovprotokollet om utstakning och/eller lägeskontroll krävs. Byggherren (den sökande) ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Utstakning/lägeskontroll ska utföras av mätningskompetent person (sakkunnig) enligt 13 § Mätningskungörelsen (MK).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid det tekniska samrådet redovisas vem som utför utstakning och/eller lägeskontroll. 

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll görs normalt efter att grundläggningen utförts men innan övrig byggnation påbörjats.

Avgift för utstakning och lägeskontroll betalas av byggherren (den sökande) och är beroende av husets storlek och antal hörn. För pris kontakta någon av nedanstånde företag.


Följande företag utför utstakning i vårt närområde:

ALP-Markteknik AB, Götene
Tfn. Adreas 0708-79 91 12
www.alpmarkteknik.se
andreas@alpmarkteknik.se

DJ Mätteknik, Skara
Tfn. Daniel 0705-80 23 63
djmatteknik@gmail.com

Ulf Ramsen, Moholm
Tfn. Ulf  0706-34 49 00
ulf.ramsen@skanska.se

MätNiklas, Tidaholm
Tfn. Niklas 0703-06 31 18
matniklas@gmail.com

Vill du som företag finnas med på denna sida, kontakta Tommy Andersson, 0511-38 60 70, eller tommy.andersson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 06 september 2017