Lyssna

Sanktioner

Sanktioner är ett samlingsbegrepp för olika åtgärder för att åstadkomma rättelse vid olovligt utförda byggnationer eller ändringar. Det kan handla om föreläggande, sanktionsavgift eller vite.

Föreläggande

Föreläggande är en juridisk term för skriftligt beslut av domstol eller annan myndighet som innebär att den beslutet riktar sig till ska vidta viss angiven åtgärd. Vanliga förelägganden i kommunen kan gälla, uppstädning av fastighet eller krav på att ta bort skymmande växtlighet. Föreläggande kan förenas med vite, se nedan.

Sanktionsavgift

Detta är den nya benämningen på den avgift som döms ut om man påbörjar en byggnation utan bygglov, startar en byggnation utan startbesked eller tar en byggnad i bruk utan slutbesked.
Sanktionsavgift utdömas även om man underlåter att göra anmälan för de åtgärder som är anmälningspliktiga, så t.ex. ändring eller installation av en eldstad.

Broschyr om sanktionsavgiftens storlek Pdf, 379.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vite

Vitet är ett påtryckningsmedel för att få en person att följa ett visst beslut. När ett vite skall användas, anges i beslutet en viss tid för personen att vidta en åtgärd, och den summa som skall betalas i vite om beslutet inte följs. Ett sådant beslut kallas vitesföreläggande.

Om personen följer beslutet kommer vitet inte att dömas ut. Om personen däremot inte följer beslutet kan vitet dömas ut.

Ett vites storlek kan variera kraftigt, beroende på förseelsens/åtgärdens dignitet.

Ett vite kan vara av engångskaraktär eller ett löpande vite, vilket innebär en viss summa per tidsperiod, till exempel för varje månad som beslutet inte följts. Ett löpande vite kan också bestämmas till en viss summa för varje gång som ett förbud överträds eller för varje gång den som vitet riktar sig mot låter bli att göra något som den förelagts.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!