Lyssna

Förslag till kontrollpunkter

Till en bygglovansökan ska det bifogas förslag till kontrollplan. Kontrollplanens skall vara utformad och anpassad för den specifika byggnationen.

Kontrollplanens punkter skall fortlöpande kontrolleras under byggnationen och signeras av respektive ansvarig entreprenör. Av kontrollen skall det gå att utläsa följande:

  • Vad som har kontrollerats
  • Vem som har kontrollerat
  • Hur det har kontrollerats
  • Mot vilken handling man har gjort avstämningen
  • Vilket resultat kontrollen har gett
  • Vilket datum kontrollen utförts

Förslag på hur en kontrollplan kan se ut Word, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.. (välj de punkter som är aktuella och skapa en unikt kontrollplan för ditt byggobjekt)

Förslag på kontrollplan till mycket enkla ärenden Word, 247.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!