Lyssna

Energibehovsberäkningar

Till en bygglovansökan ska inlämnas en energibehovsberäkning, vilken ska visa att byggnaden klarar uppställda energikrav. Hur mycket energi en byggnad tillåts förbruka är beroende av var i landet den är belägen, samt vilken typ av uppvärmning som används.

Energibehovsberäkning skall utföras av person med nödvändig kompetens. Här nedan följer en lista på företag som utför dessa beräkningar.

Företag till din tjänst

Bengt Dahlgren, Skövde, 0500-49 58 00, info@bengtdahlgren.se
Covi AB, Skövde, 010-850 21 50, info@cowi.se
CREACON i Skövde 0500-44 42 50, skovde@creaconhkab.se
EH-Konsult AB, Lidköping, 0510-250 90, endel.hendriksson@eh-konsult.se
KanEnergi AB, 0511-34 76 64, info@kanenergi.se
Mariestads Energi Consult AB, 0501-139 10, info@mecenergi.se
Skaraborgs fukt & Byggnadsmiljö i Lidköping 0510-101 09, bettan@sfbm.se
VVS & Energikonsult i Skövde, 0500-42 30 11, sonny_ekstrom@hotmail.com
Eila i Skaraborg AB, 0730-71 39 11, eine.larsson@gmail.com

Vill du som företag finnas med på denna sida, kontakta Carolin Carlgren, 0511-38 60 58, eller carolin.carlgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!