Ventilationskontroll (OVK)

Hur fungerar din ventilation?

Första kontroll


För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader, skall en byggnads ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem sker.
Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.

Vid den första besiktningen skall kontrolleras
1. att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter,
2. att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
3. att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som skall sköta systemet samt
4. att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande kontroll


Vid återkommande besiktning skall kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Intervallet för den återkommande kontrollen är olika beroende av byggnadstyp, och varierar mellan 2 och 9 år.
En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Besiktningsförrättare


Besiktningen ska utföras av sakkunnig (funktionskontrollant) som har den utbildning och erfarenhet som behövs och som är lämplig för uppgiften.
Lista på godkända funktionskontrolanter kan du hitta på www.funkis.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
eller beställas från kommunens Miljö- och byggenhet. tfn. 0511-38 60 70

Besiktningsintervaller

 
  
ByggnadstypIntervaller för återkommande besiktning
1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett ventilationssystem3 år
2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, och FTX- ventilation3 år
3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, och S-ventilation6 år
4. En- och tvåbostadshus med FTX-ventilationEndast första besiktning

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 07 september 2018