Lyssna

Marklov

060316_Schakt_Gravmaskin_Gotene

Inom område med detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomt eller mark för allmän plats ändras avsevärt.

Till ansökan om marklov skall bifogas ritningar och beskrivningar över de arbeten som skall utföras.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!