Hisskontroll

060316_Hiss_Entre_Gotene
Utvändig rullstolshiss
Ägaren till hissen ska låta oberoende ackrediterat kontrollorgan utföra besiktning innan hissen för första gången tas i bruk. (första besiktning). Kontrollorganet ska utfärda ett intyg över att hissen får tas i bruk samt en besiktningsskylt med lättfattlig information om nästkommande besiktning. Besiktningsskylten ska placeras på en väl synlig plats i direkt anslutning till hissen.

Ägaren till hissen ska återkommande låta oberoende ackrediterat kontrollorgan besiktiga hissen så länge den är i bruk. (återkommande besiktning)

Intervallet på den återkommande besiktningen ska framgå av tidigare besiktningsintyg och är beroende av hissens storlek, användningssätt och placering.

Ägaren till hissen ska se till att det förs journal över tillsyn, skötsel och underhåll.

Reglerna för hissar gäller även för: Rulltrappa, Linbana, Lift, Motordrivna portar och Sop- sug/komprimator/skruv.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 17 september 2018