Verksamhet

På hemvisten Stjärnan går de äldsta barnen.

Under detta verksamhetsår har vi arbetat med närmiljö som projekt tillsammans med barnen. Vi besöker vår närmiljö, fångar upp barnens intressen och tankar som vi därefter bygger upp verksamheten kring. Vi arbetar för att återskapa närmiljön inne på förskolan. Pedagogisk dokumentation är ett viktigt hjälpmedel för att fånga barnens pågående aktiviteter och på så sätt föra den utforskande processen vidare.

Vi arbetar mycket med språket på olika sätt utifrån vår handlingsplan. På ett lekfullt sätt möter barnen språket under sin dag på förskolan och vi strävar mot att stärka den språkliga medvetenheten. Vi läser mycket böcker och besöker biblioteket regelbundet.

Leken står i fokus i verksamheten då rolleken är en viktig del av barnens identitetskapande och sociala samspel gentemot andra. Vi erbjuder inspirerande lekmiljöer som är anpassade efter barnens intressen.

Vi är ute mycket och går till skogen och gymnastiksalen regelbundet.


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Maria Broström, senast ändrad 26 februari 2018

Västerby förskola
Hagagatan 10
533 33 Götene

Förskolechef
Hanna Fellbrant
0511-38 66 34

Administration
Maria Broström
0511-38 69 67

Gunilla Bly
0511-38 60 91

Följ Götene kommun:
Prenumerera på Götene kommuns nyheter via RSS
Följ Götene kommun på Facebook
Följ Götene kommun på Twitter
Se bilder från Götene kommun på Flickr
Se Götene kommuns filmer på YouTube