Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem från 160209

I detta dokument informerar vi om kommunens verksamheter samt vilka riktlinjer som finns. Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamheten regleras av Skollagen kapitel 8, 14 och 25.

Kommunen är skyldig att tillhandahålla förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet i olika former för barn i åldern 1-12 år i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. Barnomsorg erbjuds inte vid föräldrars semestrar och ledigheter.

Verksamheten ska på olika sätt genom sin pedagogik ge barnen stöd och stimulans i sin utveckling och personalen ska arbeta individ- och gruppinriktat. Verksamheten ska utgå från varje barns behov, vara målinriktad och planerad.

• Förskolan har en egen Läroplan, Lpfö 98/10, och den är obligatorisk för förskolan.

• För pedagogisk omsorg är Lpfö 98/10 vägledande.

• För fritidshem gäller grundskolans läroplan Lgr 11 och "Allmänna Råd för Fritidshem".

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Maria Broström, senast ändrad 25 april 2017

Sjömärket
Sjömärkesvägen 20
53173 KÄLLBY

Förskolechefer
Kerstin Torstensson
0511-38 67 50

Susanne Franzén
0511-38 64 58

Administration
Lisa Hjort
0511-38 65 40

Fakturafrågor
Maria Broström
0511- 38 69 67

 

Följ Götene kommun:
Prenumerera på Götene kommuns nyheter via RSS
Följ Götene kommun på Facebook
Följ Götene kommun på Twitter
Se bilder från Götene kommun på Flickr
Se Götene kommuns filmer på YouTube