Mål

Mål

Målen i förskolans läroplan ligger till grund för all verksamhet i Sveriges förskolor. Vi har valt att under läsåret 2016/2017 arbeta med tema Hållbar utveckling och Närmiljö. Nedan kan ni läsa de mål ifrån förskolans Läroplan som vi kommer att lägga fokus på.

" Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra."

"Förskolan ska sträva efter att  varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö."

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra."

(Läroplan för förskolan Lpfö 98. - 2010 - [Ny, rev. utg.]. - ISBN: 9789138325384)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Maria Broström, senast ändrad 19 oktober 2016

Adress
Trumpetgatan 8
53334 GÖTENE

Förskolechef
Susanne Franzén
Telefon: 0511-38 64 58

Administration
Maria Broström
Telefon: 0511-38 69 67

Gunilla Bly
Telefon: 0511-38 60 91

Följ Götene kommun:
Prenumerera på Götene kommuns nyheter via RSS
Följ Götene kommun på Facebook
Följ Götene kommun på Twitter
Se bilder från Götene kommun på Flickr
Se Götene kommuns filmer på YouTube