Liljestensskolans verksamhet

Lilljestensskolan bedriver undervisning för skolår 7-9. Skolverksamheten omfattar cirka 400 elever. Totalt tjänstgör cirka 55 personer på enheten.

Ledning

Liljestensskolan har två rektorer Anna Helgesson och Elisabeth Andersson Hult. Till sin hjälp har rektorerna en ledningsgrupp.

Handledare

Samtliga elever på skolan har en handledare som följer elevens skolgång och ansvarar för föräldrakontakter.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor