Plug Innan

Plug Innan är ett tvåårigt projekt som startade våren 2017 av Västra Götalandsregionen. Projektet riktas till årskurs 5 till 9 på skolor i Västra Götalandsregionen. Syftet är att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet.

Syfte
Plug Innan syftar till att fler unga i Västra Götaland ska fullfölja sina grundskolestudier med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella program, genom att utveckla och långsiktigt stärka grundskolors förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med andra nyckelaktörer och med fokus på vetenskapligt beprövade metoder och förhållningssätt.

Övergripande mål
Plug Innan är ett projekt vars övergripande målsättning är att utveckla Västra Götalandsregionens skolors arbete med förebyggande insatser för att alla elever ska fullfölja grundskolan med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Långsiktig effekt
Projektet förväntas i förlängningen bidra till att fler unga i Västra Götalandsregionen får en gymnasieexamen och i nästa steg har bättre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Mål för deltagande skolor
Deltagande skolor ska utveckla sitt arbete med förebyggande insatser som syftar till att fler elever ska få behörighet till gymnasieskolan.

Samtliga skolor i Götene kommun ingår i projektet.

Du kan läsa mer om projektet på Göteborgsregionens Kommunalförbund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor