KASAM

KASAM är ett projekt via Folkhälsorådet. Syftet är att främja folkhälsan hos ungdomar i åldern 16-20 år. Kommunen vill ge ungdomar stöd att genom aktiviteter ingå i olika sociala sammanhang.

Kontaktperson för KASAM är Sofia Jonsson.

Telefon till Sofia är 0511-38 60 54.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!