Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Problem med dubbla fakturor av inkomstjämförelse för barnomsorgstaxan 2020

Vi har uppmärksammat att dubbla fakturor gällande jämförelse av inkomst för barnomsorgstaxan 2020 har skickats ut. Fakturorna har samma slutsumma men har olika utskrive- och förfallodatum. Den faktura som är utskriven 2022-11-11 med förfallodatum 2023-01-31 är den korrekta fakturan. Den andra fakturan som är utskriven 2022-11-16 med förfallodatum 2022-11-30 är felaktig och ska ignoreras.

Kontakt vid frågor

Helén Stenfeldt Gustafsson, administratör för barnomsorgen
Telefon: 0511-38 69 67
E-post: helene.stenfeldtgustafsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!